کریم قربانی

07شهریور
جشنواره موسیقی جوان گامی بلند در جهت رشد موسیقی کشور است
کریم قربانی داور بخش ویلنسل جشنواره موسیقی جوان

جشنواره موسیقی جوان گامی بلند در جهت رشد موسیقی کشور است

کریم قربانی نوازنده ویلنسل و داور بخش ویلنسل وکنترباس جشنواره پانزدهم ملی موسیقی جوان در خصوص تاثیر گذاری این جشنواره در جامعه گفت

09آذر
آلبوم «پدر مادر میهن» منتشر شد

آلبوم «پدر مادر میهن» منتشر شد

آلبوم «پدر مادر میهن» با صدای یاسر اسماعیلی منتشر شد.