کریستوف بوکودجیان

11دی
با اجرای آثاری از برامس، شوپن و راخمانینوف

با اجرای آثاری از برامس، شوپن و راخمانینوف

«کریستوف بوکودجیان» پیانیست برجسته فرانسوی و استاد کنسرواتوار پاریس در تهران و شیراز برنامه اجرا می‌کند.
+کریستوف بوکودجیان (Christophe Bukudjian) در کنسرواتوار ملی لیون و کنسرواتوار ملی پاریس نزد اساتید برجسته‌ای مانند روژه مورارو، کریستین ایوالدی، مری-فرانسوا بوکه، اُرتانس کارتیه-برِسون تحصیل کرده است