کتاب مهر و ماه

16آذر
کتاب «مهر و ماه» برای دونوازی سنتور منتشر شد
نوشته و تنظیمی از نفیسه غلامپور

کتاب «مهر و ماه» برای دونوازی سنتور منتشر شد

جلد نخست کتاب «مهر و ماه» شامل قطعه‌هایی برای دونوازی سنتور از سوی نشر ماهور منتشر شد.