کتاب «مرز پرگهر»

22مهر
در مراسم بزرگداشت   حسین گل‌ گلاب

در مراسم بزرگداشت حسین گل‌ گلاب

یادنامه حسین گل‌ گلاب با عنوان «مرز پرگهر» در مراسم بزرگداشت این شاعر که سراینده «ای ایران» است رونمایی می‌شود.