کتاب «ما و موسیقی و بعضی چیزهای دیگر»

۰۹تیر
کتاب «ما و موسیقی و بعضی چیزهای دیگر» به تالیف ساسان فاطمی منتشر شد
از سوی مؤسسه ماهور

کتاب «ما و موسیقی و بعضی چیزهای دیگر» به تالیف ساسان فاطمی منتشر شد

ساسان فاطمی قوم‌موسیقی‌شناس و استاد گروه موسیقی دانشگاه تهران کتاب «ما و موسیقی و بعضی چیزهای دیگر» را تالیف و منتشر کرد.