کتاب «فرهاد و دوستان»

۰۴دی
با خاطرات منتشرنشده از زبان دوستان این هنرمند فقید

با خاطرات منتشرنشده از زبان دوستان این هنرمند فقید

کتاب «فرهاد و دوستان» منتشر شد. این اثر برای نخستین‌بار به صورت اختصاصی کارنامه‌ فرهاد مهراد، آوازخوان سرشناس و محبوب، را مورد بررسی قرار داده است.