کتاب سنتور و تکنیک ۲

26مهر
با محوریت تمرین آرپژ در نوازندگی ساز سنتور

با محوریت تمرین آرپژ در نوازندگی ساز سنتور

کتاب سنتور و تکنیک ۲ تالیف محسن غلامی و با محوریت تمرین آرپژ در نوازندگی ساز سنتور منتشر شد.