کتاب زیر و بم سه تار

17فروردین
کتابِ «زیروبم سه‌تارنوازی» نوشته جعفر صالحی منتشر شد
از سوی نشر هنر موسیقی

کتابِ «زیروبم سه‌تارنوازی» نوشته جعفر صالحی منتشر شد

کتاب «زیروبم سه‌تارنوازی» نوشته جعفر صالحی توسط انتشارات هنر موسیقی منتشر شد. این کتاب با رویکردی تخصصی به مباحث متنوعی درباره نوازندگی سه‌تار پرداخته است.