کتاب ردیف میرزا عبدالله برای سنتور

۰۲بهمن
انتشارات ماهور کتاب «ردیف میرزاعبدالله برای سنتور» را منتشر کرد

انتشارات ماهور کتاب «ردیف میرزاعبدالله برای سنتور» را منتشر کرد

کتاب «ردیف میرزا عبدالله برای سنتور» براساس اجرای مجید کیانی و آوانگاری «شهاب منا» توسط انتشارات ماهور منتشر شد.