کتاب تصنیف های علی اکبر شهنازی

۰۵اسفند
کتاب «تصنیف‌های علی‌اکبر شهنازی» منتشر شد
به همت رامتین نظری جو

کتاب «تصنیف‌های علی‌اکبر شهنازی» منتشر شد

کتاب «تصنیف‌های علی‌اکبر شهنازی» از استادان و پژوهشگران فقید موسیقی ایرانی با گردآوری و آوانگاری رامتین نظری‌جو، توسط هنر موسیقی منتشر شد.