کتاب تاریخ موسیقی غرب

18آذر
روایتی با نیم‌قرن سابقه با ترجه کامران غبرایی

روایتی با نیم‌قرن سابقه با ترجه کامران غبرایی

کتاب «تاریخ موسیقی غرب» نوشته ج. پیتر برک هولدر، دانلد جی گراوت و کلاود و. پالیسکا با ترجه کامران غبرایی به فارسی ترجمه و منتشر شد.
+این کتاب بیش از نیم قرن است که به عنوان یکی از کتاب‌های اصلی و مرجع دانش‌جویان موسیقی به حساب می‌آید