کتاب تاریخ موسیقی غرب

۱۸آذر
روایتی با نیم‌قرن سابقه با ترجه کامران غبرایی

روایتی با نیم‌قرن سابقه با ترجه کامران غبرایی

کتاب «تاریخ موسیقی غرب» نوشته ج. پیتر برک هولدر، دانلد جی گراوت و کلاود و. پالیسکا با ترجه کامران غبرایی به فارسی ترجمه و منتشر شد.
+این کتاب بیش از نیم قرن است که به عنوان یکی از کتاب‌های اصلی و مرجع دانش‌جویان موسیقی به حساب می‌آید