کتاب تاریخچه موسیقی سنتی

11دی
کتاب «تاریخچه موسیقی سنتی» به چاپ چهارم رسید

کتاب «تاریخچه موسیقی سنتی» به چاپ چهارم رسید

کتاب «تاریخچه موسیقی سنتی» احسان حاجی‌علی‌عسگر به چاپ چهارم رسید. این اثر قرار است به صورت فایل صوتی در دسترس قرار گیرد.