کبریت خیس

۰۷بهمن
خاموشی عباس صفاری، شاعر ستایش‌شده، بر اثر ابتلا به کرونا

خاموشی عباس صفاری، شاعر ستایش‌شده، بر اثر ابتلا به کرونا

عباس صفاری، شاعر ستایش شده ایران، روز سه‌شنبه هفتم بهمن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در سن ۶۹ سالگی درگذشت.

۰۷بهمن
عباس صفاری شاعر ستایش‌شده، بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت

عباس صفاری شاعر ستایش‌شده، بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت

عباس صفاری، شاعر ستایش شده ایران، روز سه‌شنبه هفتم بهمن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در سن ۶۹ سالگی درگذشت.