کارگاه ساخت ساز مریم سورنامهر

۰۸آذر
کارگاه سازسازی اولین بانوی سازنده «چنگ» در ایران، افتتاح شد

کارگاه سازسازی اولین بانوی سازنده «چنگ» در ایران، افتتاح شد

کارگاه ساخت ساز مریم سورنامهر افتتاح شد، این بانو را باید اولین زنی در تاریخ موسیقی ایران دانست که دست به کار ساخت ساز چنگ زده است.