کارگاه آموزشی نوازندگی پیانو

۱۲تیر
پویان آزاده در آلمان کارگاه آموزشی برگزار می کند

پویان آزاده در آلمان کارگاه آموزشی برگزار می کند

پویان آزاده، مدرس موسیقی و آهنگساز ایرانی به دعوت یک رویداد موسیقایی کارگاه آموزشی نوازندگی پیانو را در کشور آلمان برگزار و در پایان نیز قطعاتی از آثار را به اجرا در می آورد.