کارت صلاحیت تدریس

04خرداد
۴۷۰ کارت صلاحیت تدریس آموزشگاه های هنری صادر شد

۴۷۰ کارت صلاحیت تدریس آموزشگاه های هنری صادر شد

دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از صدور ۴۷۰ کارت صلاحیت تدریس آموزشگاه های هنری خبر داد.