چهارمین قطعه پروژه همساز

23اسفند
چهارمین قطعه از پروژه همساز منتشر می شود
در همکاری با هنرمندان چینی

چهارمین قطعه از پروژه همساز منتشر می شود

چهارمین قطعه موسیقایی پروژه «همساز» در آستانه نوروز ۱۴۰۰ به همنوازی سازهای کوبه‌ای با پیپا ساز باستانی کشور چین اختصاص دارد و روز چهارشنبه ـ ۲۷ اسفند ماه ـ به طور همزمان در ایران و چین منتشر خواهد شد.