چهارمین قطعه پروژه همساز

۲۳اسفند
چهارمین قطعه از پروژه همساز منتشر می شود
در همکاری با هنرمندان چینی

چهارمین قطعه از پروژه همساز منتشر می شود

چهارمین قطعه موسیقایی پروژه «همساز» در آستانه نوروز ۱۴۰۰ به همنوازی سازهای کوبه‌ای با پیپا ساز باستانی کشور چین اختصاص دارد و روز چهارشنبه ـ ۲۷ اسفند ماه ـ به طور همزمان در ایران و چین منتشر خواهد شد.