چهارمین سال نوا

21آبان
دوم آذر ماه ۹۷

دوم آذر ماه ۹۷

چهارمین آیین نکوداشت هنرمندان موسیقی ایران «سال نوا» دوم آذر ماه ۹۷ با تقدیر از شش پیشکسوت موسیقی و یادبود از دو چهره ماندگار برگزار می‌شود.