چهارمین جشنواره موسیقی «امیرجاهد»

15شهریور
فراخوان چهارمین جشنواره موسیقی «امیرجاهد» منتشر شد
توسط ستاد برگزاری جشنواره

فراخوان چهارمین جشنواره موسیقی «امیرجاهد» منتشر شد

فراخوان چهارمین جشنواره سراسری موسیقی «امیرجاهد» منتشر شد و متقاضیان تا ۳۰ دی ماه سال جاری فرصت دارند با مطالعه آیین‌نامه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.