چهاردهمین نشست برخط آهنگ

۱۳شهریور
چهاردهمین نشست بر خط «آهنگ» انجام شد
با حضور میلاد محمدی و زکریا یوسفی

چهاردهمین نشست بر خط «آهنگ» انجام شد

میلاد محمدی، نوازنده تار و آهنگساز در نشست برخط «آهنگ» پیرامون چالش‌های بین‌المللی برای معرفی نوازندگان سازهای ایرانی بیان کرد: هنرمندان در ایران دغدغه معیشت خود را دارند و این مشغله مانع از فکر کردن به نحوه معرفی آثارشان در بعد بین‌المللی می‌شود.