چكناواريان

19آبان
هنوز خیلی جوانم / محرم، زورخانه و کلیسای ارامنه مثلث فکری کارهای من است

هنوز خیلی جوانم / محرم، زورخانه و کلیسای ارامنه مثلث فکری کارهای من است

«همه‌اش از دیوانگی می‌آید. تا دیوانه نشوی، مگر می‌شود عاشق شوی؟ تا عاشق نشوی هم که نمی‌توانی هنر خلق کنی.» اینها را «لوریس چکناواریان» وقتی می‌گوید که از او پرسیده می‌شود این همه انرژی برای خلق- شعر، نقاشی و موسیقی- از کجا می‌آید؟
لوریس چکناواریان:
+در پایان برنامه «شب لوریس چکناواریان» مبلغ قابل توجهی از درآمد اجرا صرف کارهای خیرخواهانه شد.
+همیشه عاشق موسیقی ام
+کارهایم بعد مرگ زنده خواهد ماند و نواهای مقدس ایرانی را در ذهن‌ها جاری خواهد کرد