چارلی واتس

۰۳شهریور
چارلی واتس درگذشت
از درامرهای مشهور جهان موسیقی

چارلی واتس درگذشت

«چارلی واتس» یکی از درامرهای مشهور جهان موسیقی و نوازنده گروه موسیقی «رولینگ استون» در 80 سالگی درگذشت.