پیشکسوت موسیقی مقامی خراسان

۱۵دی
استاد رضا کوهستانی درگذشت
پیشکسوت موسیقی مقامی خراسان

استاد رضا کوهستانی درگذشت

رضا کوهستانی پیشکسوت موسیقی مقامی خراسان شمالی یکشنبه ۱۴ دی دار فانی را وداع گفت.