پیرنیاکان

۲۱اردیبهشت
شجـریان و طـعـم نانی که فراموش نمی‌شود

شجـریان و طـعـم نانی که فراموش نمی‌شود

داریوش پیرنیاکان بیش از ٢۵‌سال در اجراهای مختلف با شجریان همکاری داشته و حرف‌ها و خاطرات زیادی از او دارد.