پیتر لِیش

۱۱تیر
موسیقی ایران همپای سینمایش، جهانی است

موسیقی ایران همپای سینمایش، جهانی است

پیتر لِیش ویلونیست اتریشی است که از سال ۲۰۰۱ جشنواره ۴۰۲۰ را در شهر لینز بنیان گذاشت. او که مسوول توسعه فرهنگی این شهر نیز است، چندی پیش برای چهارمین‌بار به ایران سفر کرد و با سفر به سه‌منطقه خوزستان، کردستان و خراسان به بررسی موسیقی نواحی این استان‌ها و دیدار با چهره‌های شناخته‌شده این نوع موسیقی پرداخت. از همین‌رو، این سفر او با سه‌سفر قبلی بسیار تفاوت داشت و توانست از نزدیک با خرده‌فرهنگ‌هایی آشنا شود که به تعبیر او به اندازه یک قاره وسعت دارند.
+نکته مهم برای من این است که موسیقی‌هایی را که کمتر شناخته شده‌اند به گوش مردم جهان برسانم. مطمئنم موسیقی ایرانی جای این را دارد که در اروپا و اتریش معرفی شود