پیانوی صداوسیما

۲۱شهریور
میراثی که پس گرفته شد، اما …

میراثی که پس گرفته شد، اما …

هنرمندانی همچون جواد معروفی، انوشیروان روحانی‌، سیروس شهردار‌ و روح‌الله خالقی‌ که خیلی به آنها افتخار می‌کنیم، با این پیانو آثار ماندگاری را به جا گذاشته‌اند. این پیانو همان پیانویی است که مرتضی خان محجوبی با آن زده است. این پیانو میراث قدیمی رادیو است که سال‌هاست فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است […]