پیام وزیر ارشاد

۱۰آبان
پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره نواحی ۱۳

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره نواحی ۱۳

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران پیام داد.