پیام مدیر کل دفتر موسیقی

۲۱بهمن
پیام مدیرکل دفتر موسیقی به سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

پیام مدیرکل دفتر موسیقی به سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

محمد اله یاری، مدیر کل دفتر موسیقی و رییس سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر پیام خود را به این جشنواره ارسال کرد.