پیام دهکردی

۲۵اردیبهشت

روایت ماجرای عجیب یک متهم به قتل در تلویزیون

روایت ماجرای عجیب یک متهم به قتل در تلویزیون

۲۲مهر

عکسِ شقایق فراهانی و پیام دهکری در راه پیاده‌روی اربعین

عکسِ شقایق فراهانی و پیام دهکری در راه پیاده‌روی اربعین

۲۱مهر

شقایق فراهانی و پیام دهکردی در راه پیاده‌روی اربعین

شقایق فراهانی و پیام دهکردی در راه پیاده‌روی اربعین