پکن

۲۵اردیبهشت
«مادرم ایران» از علی رهبری در جشن روابط دیپلماتیک ایران و چین اجرا می شود
همزمان با پنجاهمین سال این رویداد

«مادرم ایران» از علی رهبری در جشن روابط دیپلماتیک ایران و چین اجرا می شود

پوئم سمفونی «مادرم ایران» از ساخته های علی رهبری؛ آهنگساز و رهبر بین‌المللی در پکن به مناسبت جشن پنجاهمین سال ایجاد روابط دیپلماتیک بین کشور ایران و چین اجرا می‌شود.