پژوهشنامه فرهنگستان هنر

۰۱مرداد
پایگاه الکترونیکی فصلنامه «پژوهشنامه فرهنگستان هنر» راه‌اندازی شد

پایگاه الکترونیکی فصلنامه «پژوهشنامه فرهنگستان هنر» راه‌اندازی شد

پایگاه الکترونیکی فصلنامه «پژوهشنامه فرهنگستان هنر» به منظور تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته راه‌اندازی شد.