پژمان موسوي

۳۱شهریور
گفتگوی مفصل با درخشانی استاد موسیقی ایرانی

گفتگوی مفصل با درخشانی استاد موسیقی ایرانی

مرور مقاطع تعیین‌کننده و نقاط عطف درتاریخ موسیقی سنتی ایرانی با کسی که هم در گروه شیدا درکنار محمد‌رضا لطفی بوده است و هم در گروه آوا درکنار محمدرضا شجریان و حالا هم درگروه خورشید، بی‌شک خالی از لطف نیست.