پویش همرسانی

۲۸تیر
مدیر عامل صندوق اعتباری هنر جزئیاتی از پویش «همرسانی» را تشریح کرد

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر جزئیاتی از پویش «همرسانی» را تشریح کرد

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ضمن ارائه جزییاتی از پویش «همرسانی» این مجموعه از تحت حمایت قرار دادن هنرمندان مختلف استان های کشور در حوزه موسیقی نواحی سخن گفت.