پهپاد (هواپیمای بدون سرنشین)

۰۱تیر

واکنش رضا رشیدپور به هدف قرارگرفتن پهپاد آمریکایی

واکنش رضا رشیدپور به هدف قرارگرفتن پهپاد آمریکایی