پهلوان خندان

۱۳اسفند
قطعه «پهلوان خندان» با صدای پیام عزیزی و با یاد سیامند رحمان منتشر شد
در نخستین سالروز درگذشت پهلوان پارالمپیک

قطعه «پهلوان خندان» با صدای پیام عزیزی و با یاد سیامند رحمان منتشر شد

«پهلوان خندان» به آهنگسازی و خوانندگی «پیام عزیزی» در نخستین سالگرد درگذشت زنده‌یاد «سیامند رحمان» قهرمان جهان و پارالمپیک رونمایی شد.

۱۰اسفند
پیام عزیزی «پهلوان خندان» را برای «سیامند رحمان» ‌خواند
همزمان با نخستین سالگرد درگذشت آن قهرمان فقید

پیام عزیزی «پهلوان خندان» را برای «سیامند رحمان» ‌خواند

«پهلوان خندان» به آهنگسازی و خوانندگی «پیام عزیزی» همزمان با نخستین سالگرد درگذشت «سیامند رحمان» قهرمان جهان و پارالمپیک منتشر می‌شود.