پنجمین شب ساز ایرانی

۱۸آذر
فرصتی برای ارائه ساختن و پرداختن موسیقی اندیشمند

فرصتی برای ارائه ساختن و پرداختن موسیقی اندیشمند

پنجمین شب ساز ایرانی به تکنوازی تار، سنتور و کمانچه توسط هشت نوازنده جوان اختصاص دارد و ۲۲ و ۲۳ آذر برگزار می‌شود. شب ساز ایرانی برنامه‌ای است که فرصتی برای تکنوازی موسیقی ایرانی ایجاد می‌کند و ما با توجه به ظرفیت این موسیقی سالن‌های کنسرت کوچک‌تر و مدت اجرای کوتاه‌تری را به خود اختصاص […]