پنجمین جشنواره و جایزه موسیقی نوای خرم

۰۹آذر
در میان استقبال خوب مخاطبان

در میان استقبال خوب مخاطبان

پنجمین جشنواره و جایزه موسیقی نوای خرم روز پنجشنبه هشتم آذر ماه در میان استقبال قابل توجه مخاطبان در حالی آغاز شد که اعضای هیات داوران این رویداد به طرح نکاتی پیرامون روند برگزاری جشنواره پرداختند.