پرويز منصوري

۲۷اسفند

مسافران موسیقی ۹۰

با رسیدن به روزهای آخر سال و با نگاهی به تمامی ماههایی که موسیقی در آن ردپایی از خود به جای گذشته به نام هنرمندانی برمی خوریم که با هنر خود موسیقی ایران را به عرش رسانده اند و هم اکنون با فوتشان دیگر سال را با نوای ساز و آوازشان نو نمی کنند. به […]

۰۴دی

روز سه شنبه صورت میگیرد

پیکر پرویز منصوری؛ استاد برجسته تئوری موسیقی؛ یک بامداد یکشنبه از کشوراتریش وارد خاک ایران شد. تا طبق خواسته این هنرمند فقید در قطعه‌ی هنرمندان بهشت زهرا(س) آرام گیرد. به گزارش ایلنا، پرویز منصوری از مدرسان قدیمی و شناخته شده تئوری موسیقی درایران است که بیشتر موسیقیدانان و نوازندگان برجسته فعلی از شاگردان وی به […]