پرونده تاسیس پنج آموزشگاه موسیقی

۲۵آبان
بررسی پرونده تاسیس پنج آموزشگاه موسیقی
بصورت آنلاین صورت گرفت

بررسی پرونده تاسیس پنج آموزشگاه موسیقی

شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد موسیقی به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی، صورت آنلاین برگزار شد.