پرداخت حق بیمه

۲۳خرداد
پرداخت حق بیمه فصل بهار هنرمندان قطعی است
با عذرخواهی خانه موسیقی ایران

پرداخت حق بیمه فصل بهار هنرمندان قطعی است

در پی ناهماهنگی های تحمیلی در زمینه پرداخت حق بیمه سه ماهه فصل بهار هنرمندان و بلاتکلیفی چند ماهه، خانه موسیقی به سهم خویش عذر خواهی می کند و همچنان در کنار همه اعضای شریف و هنرمندان جهت مطالبه بحق صنف خواهد ایستاد.