پدر موسیقی نوین همدان

۲۲شهریور
آثار زنده یاد عبدالله خان برق لشگری کتاب می شود
پدر موسیقی نوین همدان

آثار زنده یاد عبدالله خان برق لشگری کتاب می شود

عضو هیات مدیره انجمن موسیقی همدان از گردآوری آثار استاد «عبدالله خان برق‌لشگری» پدر موسیقی نوین این دیار خبر داد و گفت: این آثار ارزنده در قالب یک کتاب به زودی منتشر می‌شود.