پدر بهنام صفوی

۱۵دی
سطح هوشیاری «بهنام صفوی» بالا آمد

سطح هوشیاری «بهنام صفوی» بالا آمد

پدر بهنام صفوی خواننده موسیقی پاپ با اشاره به تازه ترین وضعیت جسمانی پسرش، از افزایش سطح هوشیاری وی پس از بستری شدن در بیمارستان سخن گفت.