پدرام پاشا

۲۴اسفند
«تلفن» اثر جدیدی از پدرام پاشا شنیدنی شد

«تلفن» اثر جدیدی از پدرام پاشا شنیدنی شد

پدرام پاشا خواننده موسیقی پاپ قطعه تلفن را با موسیقی عباس حاجبی و ترانه رادمهر موسوی منتشر و روانه بازار موسیقی کرد.