پاییز پارسی

۱۱آبان
اثر مشترک دو موزیسین ایرانی از دو نسل شنیدنی شد
اولین اثر آهنگسازی شدهء پرفسور هرمز فرهت

اثر مشترک دو موزیسین ایرانی از دو نسل شنیدنی شد

آلبوم «پاییز پارسی»، اثر مشترک هرمز فرهت و امیر مهیار تفرشی پور، موزیسین های شناخته شده ای از دو نسل موسیقی، توسط «دیواین آرتِ» انگلستان منتشر شد.