پایتخت۲

۱۱فروردین
از طریق سایت موسیقی ایرانیان دنبال کنید

از طریق سایت موسیقی ایرانیان دنبال کنید

در میان تمامی مجموعه‌های تلویزیونی که در چند سال گذشته از شبکه‌های مختلف نمایش داده شده است، مجموعه‌های «پایتخت۱» و «پایتخت۲» را باید متفاوت و مجزا دانست.