پاواروتی جهان عرب

۲۳بهمن
لطفی بوشناق پیشنهاد همخوانی با خواننده اسرائیلی را رد کرد

لطفی بوشناق پیشنهاد همخوانی با خواننده اسرائیلی را رد کرد

لطفی بوشناق که به پاواروتی تونس معروف است، به تازگی پیشنهاد ۴۰۰ هزار دلاری برای هم‌صدایی با خواننده اسرائیلی را نپذیرفته و دلیل آن را عقایدش درباره‌ی فلسطین اشغالی و احترامی که برای ملت فلسطین قائل است عنوان کرده است.