پانزدهمین دوره جشنواره موسیقی جوان

۱۰مهر
مهدی آذرسینا: جشنواره موسیقی جوان منصفانه برگزار و داوری می‌شود
داور بخش کمانچه پانزدهمین جشنواره موسیقی جوان

مهدی آذرسینا: جشنواره موسیقی جوان منصفانه برگزار و داوری می‌شود

مهدی آذرسینا گفت: امسال در پانزدهمین دوره جشنواره موسیقی جوان ۱۰۰ نفر در بخش کمانچه شرکت کردند و من و سایر داوران کمانچه با دقت بسیار تمامی آثار شرکت کنندگان را بررسی کردیم.