وزیر محترم بهداشت

10شهریور
عکس؛

عکس؛

وزیر بهداشت به عیادت استاد محمدرضا شجریان رفت و از نزدیک در جریان روند درمان وی قرار گرفت. دکتر سیدحسن هاشمی صبح امروز به عیادت استاد آواز ایران رفت و برای وی آرزوی سلامتی کرد و از نزدیک در جریان روند درمان وی قرار گرفت. شایان ذکر است که محمدرضا شجریان به علت بیماری ریوی […]