واکسیناسیون هنرمندان بالای 40 سال

۰۸شهریور
آغاز واکسیناسیون هنرمندان بالای ۴۰ سال
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد

آغاز واکسیناسیون هنرمندان بالای ۴۰ سال

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تسلیت درگذشت تعدادی از اهالی هنر و رسانه در روزهای اخیر از آغاز واکسیناسیون هنرمندان بالای ۴۰ سال خبر داد.