واکسن کرونا

01تیر
محمد معتمدی: درود بر ایران و صنعت صدساله و معتبر واکسن سازی آن
دوز سوم واکسن برکت

محمد معتمدی: درود بر ایران و صنعت صدساله و معتبر واکسن سازی آن

محمد معتمدی، خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی با انتشار پستی خبر از دریافت مرحله سوم واکسن کرونا داد.